اسب سواری

  • at
  • horseriding (1)
  • horseriding

تور اسب Cappadocia؛ شما می توانید دره های زیبا از Cappadocia مانند دره شمشیر، دره Meskendir، دره رز، عشق دره، دره زیمی و دره Guvercinlik ببینید. در هر مسیر، مسیرهای مختلفی را در هر مسیر خواهید یافت.

شما ملزم به داشتن یک زمان دوست داشتنی در این موجودات بی نظیر از طبیعت هستید، به راحتی از طریق جنگل های کاج، گیاهان نارنجی و رودخانه های وحشی، در حالی که زندگی روستایی در اطراف خود ادامه می دهد. هیچ تجربه ای برای زمان شگفت انگیز لازم نیست، فقط سعی کنید روی زین بگذارید و بگذارید اسب خود را بقیه بگذارد. اسب وفادار ما به بهترین نحو برای سواران خجالتی رفتار می کنند. بچه ها می توانند اسب خود را سوار کنند، در صورتی که والدین به تور نیز می پیوندند. یک روز نیمه دوست داشتنی بدون خطر رد پای رقیق کربن – فقط چاپ خرچنگه ای!

انتقال، مربیان، همه بیمه، تجهیزات،

2 ساعت

Contact Holiday Turkey
0